adventuristic

Adjektiv

Översättningar

Vad betyder adventuristic inom teknik ?

of or pertaining to adventurism

Översättningar

Möjliga synonymer till adventuristic