poll

poll
polled
polled
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till poll

Ordet poll har 3 betydelser

  • Inom politik
  • Inom vardagligt
  • Inom valuta
politik
vardagligt
valuta

Vad betyder poll inom politik ?

get the opinions of people, for example get the votes of

Översättningar (inom politik)

Synonymer till poll (inom politik)

Möjliga synonymer till poll (inom politik)

Ordet poll inom vardagligt

vote in an election at a polling station

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till poll (inom vardagligt)

Ordet poll inom valuta

convert into a pollard, as of trees

Översättningar (inom valuta)

Svenska

Möjliga synonymer till poll (inom valuta)

polling

Adjektiv

Översättningar (inom valuta)

Möjliga synonymer till polling

polling

pollings
Substantiv

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till polling