poll

poll
polled
polled
Verb

Översättningar

Svenska

Ordet poll har 3 betydelser

  • Inom politik
  • Inom vardagligt
  • Inom slang
politik
vardagligt
slang

Vad betyder poll inom politik ?

get the opinions of people, for example get the votes of

Översättningar

Synonymer till poll

Möjliga synonymer till poll

Ordet poll inom vardagligt

vote in an election at a polling station

Översättningar

Möjliga synonymer till poll

Ordet poll inom slang

convert into a pollard, as of trees

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till poll

polling

Adjektiv

Översättningar

Översättningar

Möjliga synonymer till polling

polling

pollings
Substantiv

Översättningar

Svenska

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till polling