playing-field

playing-fields
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet playing-field har 2 betydelser

  • Inom sport
  • Inom barn
sport
barn

Ordet playing-field inom sport

Översättningar (inom sport)

Svenska

Möjliga synonymer till playing-field (inom sport)

Ordet playing-field inom barn

Översättningar (inom barn)

Möjliga synonymer till playing-field (inom barn)

Diskussion om ordet playing-field