playground

playgrounds
Substantiv

Översättningar

Synonymer till playground

Ordet playground har 5 betydelser

  • Inom sport
  • Inom bildligt
  • Inom sport och fritid
  • Inom generell
  • Inom turism
sport
bildligt
sport och fritid
generell
turism

Vad betyder playground inom sport ?

an outdoor area for children's play

Översättningar (inom sport)

Möjliga synonymer till playground (inom sport)

Vanlig betydelse av ordet playground inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Vanlig betydelse av ordet playground inom sport och fritid

Översättningar (inom sport och fritid)

Svenska

Möjliga synonymer till playground (inom sport och fritid)

Ordet playground inom generell

Översättningar (inom generell)

Ordet playground inom turism

Översättningar (inom turism)

Synonymer till playground (inom turism)

Diskussion om ordet playground