playground

playgrounds
Substantiv

Översättningar

Ordet playground har 5 betydelser

  • Inom sport
  • Inom bildligt
  • Inom sport och fritid
  • Inom generell
  • Inom turism
sport
bildligt
sport och fritid
generell
turism

Vad betyder playground inom sport ?

an outdoor area for children's play

Översättningar

Möjliga synonymer till playground

Vanlig betydelse av ordet playground inom bildligt

Översättningar

Vanlig betydelse av ordet playground inom sport och fritid

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till playground

Ordet playground inom generell

Översättningar

Ordet playground inom turism

Översättningar

Synonymer till playground