pigeon

pigeons
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till pigeon

Ordet pigeon har 2 betydelser

  • Inom fåglar
  • Inom bildligt
fåglar
bildligt

Vad betyder pigeon inom fåglar ?

wild and domesticated birds having a heavy body and short legs

Översättningar (inom fåglar)

Svenska
  • duva  [ bildligt ]

Synonymer till pigeon (inom fåglar)

Möjliga synonymer till pigeon (inom fåglar)

Ordet pigeon inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Svenska

Synonymer till pigeon (inom bildligt)

Möjliga synonymer till pigeon (inom bildligt)

Diskussion om ordet pigeon