Pidgeon

Namn

Översättningar

Diskussion om ordet Pidgeon

  • - 2009-02-11

    På svenska: duva

Pidgeon

Namn

Översättningar

Diskussion om ordet Pidgeon

pidgeon

pidgeons
Substantiv [-]

Vad betyder pidgeon inom fåglar ?

The preferred way of spelling is pigeon

Diskussion om ordet pidgeon