pantövertagande

pantövertagandet

(-)(-)
Substantiv