panslavism

panslavismen

(-)(-)
Substantiv
strävandet att närma de slaviska folken till varandra politiskt, kulturellt och ekonomiskt