paltry

paltrier
Adjektiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till paltry

Hur används ordet paltry

  • "a paltry wage"
  • "he considered the prize too paltry for the lives it must cost"

Ordet paltry har 3 betydelser

  • Inom allmänt
  • Inom generell
  • Inom botanik
allmänt
generell
botanik

Ordet paltry inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Svenska

Ordet paltry inom generell

Synonymer till paltry (inom generell)

Ordet paltry inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Synonymer till paltry (inom botanik)

Möjliga synonymer till paltry (inom botanik)