palimpsest

palimpsesten

(-)(-)
Substantiv
litteratur
handskrift där den ursprungliga texten raderats och ersatts med en helt nypalimpsest

Substantiv
litteratur
handskrift där den ursprungliga texten raderats och ersatts med en helt ny