paleolitisk

Adjektiv
arkeologi
som rör eller tillhör äldre stenåldern