på efterkälken

Adverb

Översättningar

Möjliga synonymer till på efterkälken

Diskussion om ordet på efterkälken

på efterkälken

Adverbial

Översättningar

Diskussion om ordet på efterkälken

på efterkälken

Vanliga uttryck [-]

Översättningar

Diskussion om ordet på efterkälken