som en lus på en tjärsticka

Okänd ordklass

Diskussion om ordet som en lus på en tjärsticka