omlasta

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet omlasta

 • "HaV:s beslut att stänga laxfisket i området innebär också att det efter den 2 augusti är förbjudet att landa eller omlasta lax som fångats i det aktuella området under tillåten tid."
 • "Efter den 14 juni är det även förbjudet att landa eller omlasta lax som fångats i förbudsområdena under tillåten tid med fiskfällor, tinor / mjärdar, ryssjor och bottengarn."
 • "Räddningstjänsten arbetar med att omlasta och bärga släpet."
 • "HaV:s beslut att stänga laxfisket i området innebär också att det efter den 2 augusti är förbjudet att landa eller omlasta lax som fångats i det aktuella området under tillåten tid."
 • "Efter den 19 december är det också förbjudet att landa eller omlasta sill och skarpsill som fångats under tillåten tid."
 • "Efter den 16 december är det också förbjudet att landa eller omlasta sill som fångats i förbudsområdet under tillåten tid."
 • "Från och med onsdag den 19 juli är det även förbjudet att landa eller omlasta lax som fångats i Bottenviken under den tillåtna perioden med fiskfällor, tinor / mjärdar, ryssjor och bottengarn."

Diskussion om ordet omlasta

omlasta

omlastar
omlastade
omlastat
Verb

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet omlasta på svenska?

Presens: omlastar
Preteritum: omlastade
Supinum: omlastat

Hur används ordet omlasta

 • "HaV:s beslut att stänga laxfisket i området innebär också att det efter den 2 augusti är förbjudet att landa eller omlasta lax som fångats i det aktuella området under tillåten tid."
 • "Efter den 14 juni är det även förbjudet att landa eller omlasta lax som fångats i förbudsområdena under tillåten tid med fiskfällor, tinor / mjärdar, ryssjor och bottengarn."
 • "Räddningstjänsten arbetar med att omlasta och bärga släpet."
 • "HaV:s beslut att stänga laxfisket i området innebär också att det efter den 2 augusti är förbjudet att landa eller omlasta lax som fångats i det aktuella området under tillåten tid."
 • "Efter den 19 december är det också förbjudet att landa eller omlasta sill och skarpsill som fångats under tillåten tid."
 • "Efter den 16 december är det också förbjudet att landa eller omlasta sill som fångats i förbudsområdet under tillåten tid."
 • "Från och med onsdag den 19 juli är det även förbjudet att landa eller omlasta lax som fångats i Bottenviken under den tillåtna perioden med fiskfällor, tinor / mjärdar, ryssjor och bottengarn."
 • "HaV:s beslut att stänga laxfisket i området innebär också att det efter den 2 augusti är förbjudet att landa eller omlasta lax som fångats i det aktuella området under tillåten tid."
 • "Efter den 14 juni är det även förbjudet att landa eller omlasta lax som fångats i förbudsområdena under tillåten tid med fiskfällor, tinor / mjärdar, ryssjor och bottengarn."
 • "Räddningstjänsten arbetar med att omlasta och bärga släpet."
 • "HaV:s beslut att stänga laxfisket i området innebär också att det efter den 2 augusti är förbjudet att landa eller omlasta lax som fångats i det aktuella området under tillåten tid."
 • "Efter den 19 december är det också förbjudet att landa eller omlasta sill och skarpsill som fångats under tillåten tid."
 • "Efter den 16 december är det också förbjudet att landa eller omlasta sill som fångats i förbudsområdet under tillåten tid."
 • "Från och med onsdag den 19 juli är det även förbjudet att landa eller omlasta lax som fångats i Bottenviken under den tillåtna perioden med fiskfällor, tinor / mjärdar, ryssjor och bottengarn."

Diskussion om ordet omlasta