omkullkasta

omkullkastar

omkullkastade

omkullkastat

omkullkasta

Verb