omhand

Vanliga uttryck

Översättningar

Hur används ordet omhand

  • "När ambulansen kom blev det oklart om vart kvinnan skulle tas omhand."
  • "Däremot blev det en del skador på bilarna och på vägbanan hamnade en del glas som fick tas omhand av räddningstjänsten."
  • "Hästen togs därefter omhand av veterinär och fördes till djursjukhus för vård."
  • "– Det är viktigt att smittad skörd tas omhand om på ett säkert sätt och att maskiner och redskap som används i odlingen görs rena från jord innan de flyttas mellan olika odlare, säger Carin Bunnvik, enhetschef på växtregelenheten på Jordbruksverket i ett pressmeddelande."
  • "Och för att minska risken för fortsatt smittspridning ska smittad skörd tas omhand på ett säkert sätt och maskiner och redskap måste rengöras."
  • "Införandet av en dagakutmottagning har lett till att patienter som tidigare har tagits omhand nattetid i Karlshamn hänvisats till Karlskrona."
  • "– Tidigare utvärderingar har visat att Blekingeborna i förhållandevis stor utsträckning vänder sig direkt till akutmottagningen även med sjukdomstillstånd som egentligen ska tas omhand vid en vårdcentral."
  • "En person ska ha fått skärsår i huvudet och har tagits omhand av ambulanspersonal."
  • "Kontanter till ett värde av 5,6 miljoner som kvinnan tagit emot har tagits omhand av staten och fastigheterna kommer assistenten tvingas lämna ifrån sig."
  • "Bland annat har enheten sedan fyra år tillbaka planerat ett värmeåtervinningsprojekt på krematoriet i Augerum, där värme från kremationerna ska tas omhand och värma upp lokalerna."

Vad betyder omhand inom generell ?

Ta omhand

Möjliga synonymer till omhand

Diskussion om ordet omhand