oavsiktlig regelöverträdelse

(-)(-)(-)
Substantiv