nyttja

nyttjar

nyttjade

nyttjat

nyttja

Verb
amerikansk engelska