nattskärra

nattskärran
nattskärror
nattskärrorna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet nattskärra på svenska?

Obestämd singular: nattskärra
Bestämd singular: nattskärran
Obestämd plural: nattskärror
Bestämd plural: nattskärrorna

Hur används ordet nattskärra

  • "På Hökafältet såg vi redan fjol en liten ökning av öppenmarksfåglar på de avverkade områdena, säger Anders Wirdheim och nämner arter som nattskärra, fältpiplärka och trädlärka."
  • "De nya öppna markerna kan ge möjlighet för fåglar som nattskärra, trädlärka och fältpiplärkan."
  • "Det gäller också nattskärra, en fågel som trivs i öppna tallandskap."
  • "Länsstyrelsen vill skydda nattskärra och fladdermöss."
  • "I området finns ett rikt växt- och djurliv och det är med hänvisning till skyddet av bland annat tjäder, nattskärra och bred paljettdykare som Länsstyrelsen säger nej till detaljplanen."
  • "I skogen, där flera träd är över 300 år gamla, trivs fåglar som tjäder, järpe, nattskärra och trädlärka."
  • "– Trädlärka, nattskärra, göktyta och andra trängda arter som vill ha gles skog kommer tillbaka, säger Anders Wirdheim vid Sveriges ornitologiska förening ( SOF )."

Vad betyder nattskärra inom fåglar ?

Fotograf: Wikipedia
en art ''(Caprimulgus europaeus)'' inom fågelfamiljen nattskärror (Caprimulgidae); individ av arten nattskärra

Möjliga synonymer till nattskärra

Relaterat till nattskärra

djur

Diskussion om ordet nattskärra