naivist

naivisten

naivister

naivisterna

Substantiv
konst
konstnär som strävar efter barnsliga uttrycksmedelnaivist

naivists

Substantiv
konst
konstnär som strävar efter barnsliga uttrycksmedel