nagging

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till nagging

Hur används ordet nagging

  • "nagging parents"

Möjliga synonymer till nagging

Diskussion om ordet nagging

nagging

Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till nagging

Diskussion om ordet nagging

nag

nag
nagged
nagged
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet nag

  • "She nags her husband all day long"
  • "nagging concerns and doubts"
  • "she nagged to take a vacation"

Ordet nag har 4 betydelser

  • Inom enhet
  • Inom generell
  • Inom mat
  • Inom dialektalt
enhet
generell
mat
dialektalt

Vad betyder nag inom enhet ?

bother persistently with trivial complaints

Översättningar (inom enhet)

Synonymer till nag (inom enhet)

Möjliga synonymer till nag (inom enhet)

Vanlig betydelse av ordet nag inom generell

worry persistently

Översättningar (inom generell)

Vanlig betydelse av ordet nag inom mat

remind or urge constantly

Översättningar (inom mat)

Svenska

Möjliga synonymer till nag (inom mat)

Ovanlig betydelse av ordet nag inom dialektalt

Översättningar (inom dialektalt)

Diskussion om ordet nag