muzzy

muzzier
Adjektiv

Översättningar

Ordet muzzy har 3 betydelser

  • Inom arkitektur
  • Inom meteorologi
  • Inom mat
arkitektur
meteorologi
mat

Ordet muzzy inom arkitektur

Översättningar (inom arkitektur)

Ordet muzzy inom meteorologi

Översättningar (inom meteorologi)

Synonymer till muzzy (inom meteorologi)

Möjliga synonymer till muzzy (inom meteorologi)

Ordet muzzy inom mat

Synonymer till muzzy (inom mat)

Möjliga synonymer till muzzy (inom mat)

Diskussion om ordet muzzy