mulltoa

mulltoan
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet mulltoa

  • "De flesta tycker det verkar krångligt med mulltoa och på många ställen är det inte möjligt att dra avloppsledningar."
  • "I Sörby har en det brunnit i en papperskorg, natten till lördag brann det i ett soprum på Varbergagatan och på söndagmorgonen brann det i en mulltoa i Stadsparken."
  • "Om man inte känner att man har råd att byta hela sitt avloppssystem så kan man i stället välja en annan toalettlösning, till exempel ett traditionellt utedass eller en mer modern mulltoa."
  • "Han säger att mulltoa eller förbränningstoalett kan vara bra alternativ för stugägare."

Vad betyder mulltoa inom generell ?

Mulltoalett, ofta benämnd mulltoa och även kallad "liten biologisk toalett", är en torrtoalett där avfallet samlas i en behållare under toaletten och bryts ned av mikroorganismer. Avfallet omvandlas därigenom till kompost, som kan användas som gödningsmedel. Avfallet rörs om manuellt eller mekaniskt för att påskynda nedbrytningen. https://sv.wikipedia.org/wiki/Torrtoalett

Möjliga synonymer till mulltoa

Diskussion om ordet mulltoa