mullbänk

mullbänken
mullbänkar
mullbänkarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till mullbänk

  • buss [ tobaksrökning ]

Hur böjs ordet mullbänk på svenska?

Obestämd singular: mullbänk
Bestämd singular: mullbänken
Obestämd plural: mullbänkar
Bestämd plural: mullbänkarna

Vad betyder mullbänk inom vardagligt, tobaksrökning ?

snus under överläppen

Möjliga synonymer till mullbänk

Relaterat till mullbänk

njutning

skarp smak

Diskussion om ordet mullbänk