matros

matrosen

matroser

matroserna

Substantiv
sjöfart

Synonymer