magnetics

Substantiv
förmåga hos järn att dra till sig annat av järn

Synonymer