magkänsla

magkänslan

magkänslor

magkänslorna

Substantiv
ALLMÄNT

Synonymer