luktorgan

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet luktorgan

  • "Forskarna slog ut den gen som styr ett luktorgan som är avgörande för mössens förmåga att uppfatta doft- ämnet feromoner."
  • "Hundarnas luktorgan är ju vida överlägset människan."
  • "Laxfiskars luktorgan är mycket känsliga för koppar och att fiskarna redan vid låga halter visar ett undvikande beteende."
  • "Föst lyckades de visa att mushanarnas aggression uppstod när de kände lukten av musungar med hjälp av ett särskilt luktorgan – det så kallade jacobsonska organet – som inte finns hos människan, men hos många andra däggdjur."

Relaterat till luktorgan

lukt

Diskussion om ordet luktorgan