luftbrisad

luftbrisaden

luftbrisader

luftbrisaderna

Substantiv
militärväsen