long shot

long shots
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet long shot har 4 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom sport
  • Inom film
  • Inom generell
medicin
sport
film
generell

Ordet long shot inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Möjliga synonymer till long shot (inom medicin)

Ordet long shot inom sport

Översättningar (inom sport)

Svenska

Möjliga synonymer till long shot (inom sport)

Ordet long shot inom film

Översättningar (inom film)

Svenska

Ordet long shot inom generell

a venture that involves great risk but promises great rewards

a contestant that is unlikely to win

Diskussion om ordet long shot

longshot

longshots
Substantiv

Översättningar (inom generell)

Svenska

Vad betyder longshot inom sport ?

a photograph taken from a distance

Möjliga synonymer till longshot

Diskussion om ordet longshot