loggertsegel

(-)(-)(-)
Substantiv
sjöfart
loggertsegel
Loggertsegel är ett fyrkantigt snedsegel med en snedställd rå längs seglets överkant. Seglet var mest i bruk i Västeuropa, i franska, engelska och skotska farvatten vid Engelska kanalen och Nordsjön. Det användes av såväl fiskare som smugglare, kapare och tullfartyg. Seglet var också vanligt på skeppsbåtar

Är en/ett

  • segel

    [ sjöfart, segelfartyg ]