lingvistik

[lɪŋgv.ɪstˈiːk/, /lɪŋv.ɪstˈiːk]
lingvistiken
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till lingvistik

Hur uttalas ordet lingvistik?

[lɪŋgv.ɪstˈiːk/, /lɪŋv.ɪstˈiːk]

Hur används ordet lingvistik

 • "Till hösten hoppas hon få tid med mer egen forskning i lingvistik vid sidan av undervisningen."
 • "Till hösten hoppas hon få tid med mer egen forskning i lingvistik vid sidan av undervisningen."
 • "Vi Thanh Son, doktorand i lingvistik, studerar och jämför hur undervisning i engelska för femteklassare i Vietnam och Sverige fungerar, och vad barnen kan."
 • "Till vardags är han doktorand i lingvistik vid Uppsala universitet."
 • "Vad som räknas som en svordom eller obscent språk – det ska experter på lingvistik avgöra."
 • "Några år senare, 2017, fick han politisk asyl i Sverige och har sedan dess både studerat och undervisat vid Institutionen för lingvistik och filologi vid Uppsala universitet."
 • "– Att använda punkt får då en större betydelse än att bara avsluta en mening eftersom mottagaren börjar fundera på varför du faktiskt har använt en punkt, säger Mark Liberman, professor i lingvistik vid Universtity of Pennsylvania, till"
 • "Den 81-årige Chomsky är professor i lingvistik vid universitetet MIT i Massachusetts och framträdande kritiker av USA:s utrikespolitik."
 • "Men Östen Dahl, professor i lingvistik vid Stockholms universitet, hävdar precis tvärtom."
 • "Moa Gärdenfors studerar lingvistik med inriktning mot teckenspråk på avancerad nivå vid Stockholms universitet."

Vad betyder lingvistik inom lingvistik ?

läran om språk

Möjliga synonymer till lingvistik

Relaterat till lingvistik

språk

Diskussion om ordet lingvistik

 • johanjosefsson - 2010-08-16

  vetenskapen om mänskligt språk; delområde inom språkvetenskap.