likgott

Okänd ordklass

Relaterat till likgott

likgiltighet

Diskussion om ordet likgott