laggard

laggards
Substantiv

Översättningar

Synonymer till laggard

Möjliga synonymer till laggard

Diskussion om ordet laggard

laggard

Adjektiv

Översättningar

Ordet laggard har 2 betydelser

  • Inom amerikansk engelska
  • Inom generell
amerikansk engelska
generell

Ordet laggard inom amerikansk engelska

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Möjliga synonymer till laggard (inom amerikansk engelska)

Ordet laggard inom generell

(inom generell)

Möjliga synonymer till laggard (inom generell)

Diskussion om ordet laggard