kvinnlighet

kvinnligheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Hur används ordet kvinnlighet

  • "– Det är jobbigt för det sitter så mycket kvinnlighet i bröstet på något vis."
  • "– Han har tagit min kvinnlighet ifrån mig, säger hon."
  • "Man bekräftar varandras kvinnlighet och maskulinitet och använder ord som bekräftar ens egen könsroll."
  • "De andra i styrelsen är också ganska mjuka och bejakar sin kvinnlighet, svarar hon."
  • "Vad gäller exempelvis värme hamnar det ihop med liv, ljus, rörelse, mjukhet och kvinnlighet, och kyla tillsammans med död, mörker, hårdhet, stillastående och manlighet."
  • "Ursprunget till kopplingen värme / kvinnlighet är antagligen att var kvinnorna som tog hand om barnen, bar det nära kroppen, och då får man sambandet med kroppsvärme, känslor, kvinnlighet och så vidare, säger Annika Bergström."
  • "Ursprunget till kopplingen värme / kvinnlighet är antagligen att var kvinnorna som tog hand om barnen, bar det nära kroppen, och då får man sambandet med kroppsvärme, känslor, kvinnlighet och så vidare, säger Annika Bergström."
  • "Det är en jättestor del av ens kvinnlighet och utstrålning."
  • "– Något som var mycket viktigt för mig var att hon lyckas skapa en mycket självmedveten kvinnlighet, väldigt långt från våra dagars kommersialiserade passiva kvinnoideal."
  • "– Jag skrev den här filmen efter att ha intervjuat unga tjejer och försökt förstå hur deras idéer om kvinnlighet formas."

Vad betyder kvinnlighet inom generell ?

Del 1 (1883) är en novell som handlar om den unga och självständiga svenskan Alie, som har bildat ett slags otraditionell familj med en äldre kvinna, mor till Alies första kärlek. Novellen kan beskrivas som en del av den svenska litteraturens feministiska 1880-tal, där politik diskuterades i litterär form https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvinnlighet_och_erotik

Möjliga synonymer till kvinnlighet

Diskussion om ordet kvinnlighet