krats

Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Vad betyder krats inom häst ?

redskap för att göra ren hovar

Diskussion om ordet krats

krats

kratsen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Vad betyder krats inom häst ?

redskap för att göra ren hovar

Relaterat till krats

friktion

Diskussion om ordet krats