kräftsvulst

kräftsvulsten

kräftsvulster

kräftsvulsterna

Substantiv
medicin

Synonymer

  • kräfta

    [ medicin, ålderdomlig ]