kostnadsfri

Adverb

Hur används ordet kostnadsfri

 • "I två politiska utspel på lika många dagar föreslås både gratis helgparkering – och kostnadsfri semesterparkering."
 • "Arbets- och miljömedicin i Lund bjuder in alla berörda till kostnadsfri blodprovtagning med start nästa vecka."
 • "Man har kostnadsfri provtagning på alla våra sex kvinnohälsovårdsmottagningar och man kan enkelt boka om och av via webben."
 • "Vi inför nu också kostnadsfri kollektivtrafik för äldre under lågtrafik, säger Sandra Bizzozero."
 • "I början av juni presenterade regeringen en satsning på 5,9 miljarder för att utöka coronatestningen, bland annat att alla med symtom skulle erbjudas kostnadsfri provtagning och att antikroppstestningen skulle utökas."
 • "Dessutom kommer alla flickor födda 1995 till och med 1998 erbjudas kostnadsfri vaccination mot livmoderhalscancer."
 • "Den som har lässvårigheter tecknar ett avtal för att få tillgång till tjänsten som är kostnadsfri och fungerar dygnet runt."
 • "Vi ska ha en kostnadsfri skola för alla."
 • "I juni tvingades Verdandis föreståndare Ronny Svedklint att slå igen föreningslokalen på Pantarholmen, dit hemlösa missbrukare i Karlskrona tidigare fått kostnadsfri frukost serverad."
 • "Landstinget Gävleborg kommer inte att erbjuda föräldrar med barn under två år kostnadsfri vaccination mot allvarlig pneumokockinfektion."

Vad betyder kostnadsfri inom generell ?

som inte kostar någonting

Möjliga synonymer till kostnadsfri

Diskussion om ordet kostnadsfri

kostnadsfri

Uttrycksadjektiv

Översättningar

Hur används ordet kostnadsfri

 • "I två politiska utspel på lika många dagar föreslås både gratis helgparkering – och kostnadsfri semesterparkering."
 • "Arbets- och miljömedicin i Lund bjuder in alla berörda till kostnadsfri blodprovtagning med start nästa vecka."
 • "Man har kostnadsfri provtagning på alla våra sex kvinnohälsovårdsmottagningar och man kan enkelt boka om och av via webben."
 • "Vi inför nu också kostnadsfri kollektivtrafik för äldre under lågtrafik, säger Sandra Bizzozero."
 • "I början av juni presenterade regeringen en satsning på 5,9 miljarder för att utöka coronatestningen, bland annat att alla med symtom skulle erbjudas kostnadsfri provtagning och att antikroppstestningen skulle utökas."
 • "Dessutom kommer alla flickor födda 1995 till och med 1998 erbjudas kostnadsfri vaccination mot livmoderhalscancer."
 • "Den som har lässvårigheter tecknar ett avtal för att få tillgång till tjänsten som är kostnadsfri och fungerar dygnet runt."
 • "Vi ska ha en kostnadsfri skola för alla."
 • "I juni tvingades Verdandis föreståndare Ronny Svedklint att slå igen föreningslokalen på Pantarholmen, dit hemlösa missbrukare i Karlskrona tidigare fått kostnadsfri frukost serverad."
 • "Landstinget Gävleborg kommer inte att erbjuda föräldrar med barn under två år kostnadsfri vaccination mot allvarlig pneumokockinfektion."

Vad betyder kostnadsfri inom generell ?

som inte kostar någonting

Diskussion om ordet kostnadsfri

kostnadsfri

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet kostnadsfri

 • "I två politiska utspel på lika många dagar föreslås både gratis helgparkering – och kostnadsfri semesterparkering."
 • "Arbets- och miljömedicin i Lund bjuder in alla berörda till kostnadsfri blodprovtagning med start nästa vecka."
 • "Man har kostnadsfri provtagning på alla våra sex kvinnohälsovårdsmottagningar och man kan enkelt boka om och av via webben."
 • "Vi inför nu också kostnadsfri kollektivtrafik för äldre under lågtrafik, säger Sandra Bizzozero."
 • "I början av juni presenterade regeringen en satsning på 5,9 miljarder för att utöka coronatestningen, bland annat att alla med symtom skulle erbjudas kostnadsfri provtagning och att antikroppstestningen skulle utökas."
 • "Dessutom kommer alla flickor födda 1995 till och med 1998 erbjudas kostnadsfri vaccination mot livmoderhalscancer."
 • "Den som har lässvårigheter tecknar ett avtal för att få tillgång till tjänsten som är kostnadsfri och fungerar dygnet runt."
 • "Vi ska ha en kostnadsfri skola för alla."
 • "I juni tvingades Verdandis föreståndare Ronny Svedklint att slå igen föreningslokalen på Pantarholmen, dit hemlösa missbrukare i Karlskrona tidigare fått kostnadsfri frukost serverad."
 • "Landstinget Gävleborg kommer inte att erbjuda föräldrar med barn under två år kostnadsfri vaccination mot allvarlig pneumokockinfektion."

Diskussion om ordet kostnadsfri