knasig

knasigare

knasigast

Adjektivknasig

Uttrycksadjektiv