köplysten

Uttrycksadjektiv

Översättningar

Översättningar

köplysten

Adjektiv