käla

kälar

kälade

kälat

käla

Verb
snickeri
förse en list med urtag