jordfästning

jordfästningen
jordfästningar
jordfästningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till jordfästning

Hur böjs ordet jordfästning på svenska?

Obestämd singular: jordfästning
Bestämd singular: jordfästningen
Obestämd plural: jordfästningar
Bestämd plural: jordfästningarna

Hur används ordet jordfästning

  • "Jacksons jordfästning sker i en privat ceremoni med endast de närmaste familjemedlemmarna före minnesstunden, skriver nyhetsbyrån NTB och hänvisar bland annat Los Angeles Times nätupplaga."
  • "Men Maud Starnneby i Hallsberg har fortsatt kämpa för sin far trots att familjen senast den 14e augusti i år skulle ha ordnat med en jordfästning av Roland Stranneby."
  • "Enligt begravningslagen ska det normalt inte gå mer än två månader mellan dödsfall och jordfästning."
  • "Önskemålet är nu att ordna med jordfästning av dessa personer som, heter det,"
  • "Som kungagemål har prins Philip har rätt till en statsbegravning, men enligt hans egna önskemål blir det sannolikt en privat, militärliknande begravning i St. George s Chapel på Windsor Castle och jordfästning i Frogmore Gardens i närheten."
  • "Inte heller det ryska folket verkar vara överdrivet förtjusta i mausoleet, i en onlineenkät svarade över 62 procent av deltagarna att de var för att den gamle ledaren skulle få en traditionell jordfästning."
  • "Efter en ceremoni i Saint George- katedralen fördes Gemayels stoft till hembyn Bikfaya för jordfästning."
  • "Förrädare nekas jordfästning"
  • "Den andra familjen kontaktades dagen innan deras jordfästning av begravningsbyrån och fick då veta att deras släkting redan begravts."
  • "Nu är han hemma på kort julbesök, och för att närvara vid sin mormors jordfästning."

Vad betyder jordfästning inom religion ?

en ceremoni inför gravsättningen av en avliden http://sv.wikipedia.org/wiki/Begravning

Möjliga synonymer till jordfästning

Diskussion om ordet jordfästning