jig

Substantiv

Översättningar

Svenska
 • jigg  [ teknik ]
 • jigg  [ teknik ]
 • pilk  [ fiske ]

Ordet jig har 4 betydelser

 • Inom dans
 • Inom teknik
 • Inom fiske
 • Inom generell
dans
teknik
fiske
generell

Ordet jig inom dans

Översättningar (inom dans)

Svenska
 • jigg  [ teknik ]

Ordet jig inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska
 • jigg  [ teknik ]

Ordet jig inom fiske

Översättningar (inom fiske)

Svenska
 • pilk  [ fiske ]

Möjliga synonymer till jig (inom fiske)

Ordet jig inom generell

music in three-four time for dancing a jig

any of various old rustic dances involving kicking and leaping

Diskussion om ordet jig

jig

jig
jigged
jigged
Verb

Översättningar (inom generell)

Svenska

Ordet jig har 5 betydelser

 • Inom dans
 • Inom fiske
 • Inom gruvdrift
 • Inom allmänt
 • Inom generell
dans
fiske
gruvdrift
allmänt
generell

Ordet jig inom dans

Översättningar (inom dans)

Svenska

Ordet jig inom fiske

Översättningar (inom fiske)

Svenska

Möjliga synonymer till jig (inom fiske)

 • dap [ fishing ]
 • bib [ archaic ]

Ordet jig inom gruvdrift

Översättningar (inom gruvdrift)

Svenska
 • vaska  [ gruvdrift ]

Möjliga synonymer till jig (inom gruvdrift)

Ordet jig inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Ordet jig inom generell

dance a jig

Diskussion om ordet jig

jig

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar (inom generell)

Engelska

Ordet jig inom

Fotograf: Wikipedia

Diskussion om ordet jig