järnbörd

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska

Vad betyder järnbörd inom historia ?

Fotograf: Wikipedia
Järnbörd, eller järnprov, var under medeltiden ett exempel på en lagfäst rättsprocess där en anklagad för att fria sig kunde underkasta sig en gudsdom. https://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4rnb%C3%B6rd

Översättningar

Engelska

Synonymer till järnbörd

Relaterat till järnbörd

magi