inundated

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet inundated

  • "felt inundated with work"

Ordet inundated har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom ekonomi
generell
ekonomi

Ordet inundated inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till inundated (inom generell)

Möjliga synonymer till inundated (inom generell)

Ordet inundated inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till inundated (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till inundated (inom ekonomi)

Diskussion om ordet inundated

inundate

inundate
inundated
inundated
Verb

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till inundate (inom ekonomi)

Hur används ordet inundate

  • "the basement was inundated after the storm"

Ordet inundate har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
  • Inom sjöfart
vardagligt
generell
sjöfart

Ordet inundate inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till inundate (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till inundate (inom vardagligt)

Ordet inundate inom generell

(inom generell)

Möjliga synonymer till inundate (inom generell)

Ordet inundate inom sjöfart

fill or cover completely, usually with water

Synonymer till inundate (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till inundate (inom sjöfart)

Diskussion om ordet inundate