intersect

intersect
intersected
intersected
Verb

Översättningar

Synonymer till intersect

Vad betyder intersect inom botanik ?

meet at a point

Möjliga synonymer till intersect

Diskussion om ordet intersect

intersecting

Adjektiv

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till intersecting

Diskussion om ordet intersecting