intensifiera

intensifierar
intensifierade
intensifierat
Verb

Översättningar

Synonymer till intensifiera

Hur böjs ordet intensifiera på svenska?

Presens: intensifierar
Preteritum: intensifierade
Supinum: intensifierat

Hur används ordet intensifiera

  • "Folkhälsomyndigheten arbetar sedan 2015, på regeringens uppdrag, med att försöka intensifiera det förebyggande arbetet i landet och på det sättet rädda liv."
  • "Smittskyddsläkaren i Blekinge har gett samtliga kommuner i uppdrag att intensifiera kontrollerna av krogar och restauranger i länet under valborgshelgen."
  • "– Jag ska försöka intensifiera satirtecknandet, även om det känns väldigt mörkt politiskt just nu."
  • "Anledningen är att intensifiera arbetet med att nyttja intelligenta transportsystem och tjänster för att nå bättre säkerhet, effektivitet och miljö."
  • "Det kommer att handla om att intensifiera arbetet med att skapa en modern och stärkt transportinfrastruktur, allt från att verka för att Dalabanan får den upprustning den behöver till att en flygplats byggs i Sälen."
  • "Och polisen ska nu intensifiera kontrollerna på bussarna."
  • "Ejendals kommer nu att utöka sin exportsatsning, utveckla sitt engagemang på konsumentmarknaden och intensifiera försäljningen mot den svenska industrin."
  • "Så sent som igår hade gävlepolisen ett möte där man beslöt att man bl a skulle intensifiera dörrknackningen i de områden som utsatts för rån."
  • "Men hon och smittskyddet vill intensifiera smittspårningen och få stopp på smittspridningen genom att be alla med sjukdomssymtom att stanna hemma och beställa tid för provtagning vid länets vårdcentraler."
  • "– Det som händer nu är att vi behöver intensifiera spårningsarbetet för att se om vi kan lokalisera den här vargen och det gäller ju lika för angränsande län också och vi behöver också när det kommer in skyddsjaktansökningar ta färska analyser från de djur man söker skyddsjakt på för säkerställa att den inte är den här vargen som vi då fattar beslut om, säger Rouna Burman, chef naturvårdsenheten länsstyrelsen i Jämtland."

Vad betyder intensifiera inom bildligt ?

tilltaga i intensitet, bli mer intensiv

Möjliga synonymer till intensifiera

Diskussion om ordet intensifiera