injicera

injicerar

injicerade

injicerat

injicera

Verb
vardagligt
knark